Java-da dinamik ulanish va usulni bekor qilish o'rtasidagi farq nima?


javob bering 1:
Hayvonlar toifasi {public void eat () {System.out.println ("Anything"); }} Ot kengaytirilgan hayvonlar {public void eat () {System.out.println ("Sabzavotlar"); }} sinf sinovi {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = yangi hayvon (); obj.eat (); obj = yangi ot (); obj.eat (); }}
Barcha sabzavotlar

javob bering 2:

"Dinamik bog'lash" va "haddan tashqari yuklash" usuli o'rtasidagi farqni so'ramoqchimisiz?

Metodlarni qayta yozish va virtual usullarni chaqirish (dinamik bog'lash) Java polimorfizmining ikki qismidir va usulning haddan tashqari yuklanishidan biroz farq qiladi: bir xil usul nomi, ammo boshqa imzo.


javob bering 3:

"Dinamik bog'lash" va "haddan tashqari yuklash" usuli o'rtasidagi farqni so'ramoqchimisiz?

Metodlarni qayta yozish va virtual usullarni chaqirish (dinamik bog'lash) Java polimorfizmining ikki qismidir va usulning haddan tashqari yuklanishidan biroz farq qiladi: bir xil usul nomi, ammo boshqa imzo.