Biror narsaga (akademik doirada) nazariy, uslubiy va empirik yondoshish o'rtasida qanday farq bor?


javob bering 1:

Nazariy jihatdan - faqat qog'ozda.

Bu erda farazlar qilingan. Haqiqiy yoki yo'qligini isbotlashni kutadigan bayonotlarning toza shakli.

Masalan, "Galaktikada million qora tuynuk bor". Hali ham isbotlanmagan yoki rad etilmagan bayonot.

Metodologiya - bayonotni isbotlash uchun jarayon yoki yondashuv. Buni gipotezasiz ham amalga oshirish mumkin. Uslubiy yondashuv faktlar yoki ma'lum raqamlar va amaliyotlardan boshlanadi va keyin savolga javob beradi.

Empirik - kuzatish va hisoblash orqali toza. Ampirik qiymat yoki formula kuzatish orqali olinadi va asosan doimiydir. Plank doimiysi va boshqalar.

Bularning barchasi akademiklarga tegishli.