Institutlar va tartibga solish o'rtasidagi farq nima?


javob bering 1:

Dyurkgeym sotsiologiyani institutlar fani, ularning kelib chiqishi va funktsiyalari deb ta'rifladi. Sotsiologlarning nazarida qaysi muassasalar? Sotsiologlar uchun institutlar (i) o'zlarini ko'paytiradigan va (ii) ma'lum bir jamiyat doirasidagi shaxslarning xulq-atvorini belgilaydigan ijtimoiy shakllardir. Hukumatlar, oilalar, inson tillari, universitetlar, kasalxonalar, kompaniyalar va huquqiy tizimlar muassasalarga misol bo'la oladi. Tartibga solish rejimi - bu institut (sotsiologiya jargonida).

Ta'kidlash joizki, ko'pchilik iqtisodchilar institutlarni e'tiborsiz qoldiradilar. Asosiy iqtisodchilar tartibga solishni qoidalar va ularga rioya qilish sifatida ko'radilar. Tartibga soluvchilar ushbu qoidalarni bilimdon iqtisodchilarning maslahatlari asosida o'rnatadilar. Iqtisodchilar tartibga soluvchi rejimni tirik ijtimoiy shakl sifatida ko'rmaydilar (yoki xohlamaydilar). Biroq, ular "tartibga solish ushlash" deb nomlanuvchi bir hodisaning mavjudligini tan olishadi, unda iqtisodchilar va ularning tartibga soluvchi mijozlari alohida manfaatlardan ustun turadi. Ta'kidlanishicha, tartibga solish rejimi ba'zan o'ziga xos ruhga ega.